KLUB MECENASÓW FUTBOLU

Szybki kontakt

Kępiński Klub Sportowy Polonia

Aleja Marcinkowskiego 13a
63-600 Kępno

Email:
klub@kkspolonia.pl

Regulamin KMFREGULAMIN

I. Zasady ogólne:
1. Członkiem Klubu Mecenasów Futbolu mogą zostać osoby fizyczne lub firmy.
2. Uczestnik Klubu Mecenasów Futbolu deklaruje się wykupić roczny Karnet Mecenasa Futbolu w wysokości 600,00 zł, dokonując jednorazowej wpłaty, w czterech równych ratach lub w dwunastu równych ratach.
3. Za członka Klubu Mecenasów Futbolu uznane są osoby, które wypełnią deklarację i osobiście złożą ją za pokwitowaniem u jednego z członków Zarządu Klubu.
4. Jednorazową wpłatę należy wykonać do 10 dnia od daty złożenia podpisu na deklaracji. W przypadku rozłożenia kwoty na 4 równych rat, wpłat należy dokonywać w terminie do 10 dnia pierwszego miesiąca kwartału. W przypadku rozłożenia kwoty na 12 równych rat, wpłat należy dokonywać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.
5. Wpłat dokonuje się przelewem na rachunek bankowy Kępińskiego Klubu Sportowego „POLONIA” BZ WBK O/Kępno 32 1090 1144 0000 0000 1400 3626, w tytule przelewu wpisując "KMF imię i nazwisko".
6. Dokonywane wpłaty są przeznaczane na cele statutowe Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia.
7. Brak dokonania wpłat w trzech kolejnych miesiącach spowoduje wykreślenie z listy uczestników Klubu Mecenasów Futbolu i utratę wszystkich przywilejów.

II. Uprawnienia Klubowicza:
1. Otrzymanie Karnetu Mecenasa Futbolu na mecze z udziałem I drużyny Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia.
2. Po upływie roku od dołączenia do programu i w przypadku regularnego opłacania rat – otrzymanie certyfikatu „Przyjaciela KKS Polonia Kępno”
3. Po uregulowaniu trzech rat prezent w postaci szalika klubowego.
4. Informacja o Klubowiczu na stronie oficjalnej www.kkspolonia.pl
5. Informacje o wydarzeniach z życia Kępińskiego Klubu Sportowego Polonia przesyłane pocztą elektroniczna.