KLUB

Szybki kontakt

Kępiński Klub Sportowy Polonia

Aleja Marcinkowskiego 13a
63-600 Kępno

Email:
klub@kkspolonia.pl

Dotacje i projekty

To zdrowie, to sport, to Polonia - projekty dofinansowany z funduszy Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Kwota dofinansowania 39.966 zł.

Termin realizacji: 10 czerwca 2016 - 30 grudnia 2016
Celem projektu było stworzenie systemu szkolenia młodzieży w KKS Polonia Kępno. Dzięki zorganizowanym przez nas treningom został poprawiony dostęp do tego typu zajęć dla lokalnych dzieci i młodzieży, przez miały okazję do częstszego ruchu na świeżym powietrzu, a także mogły rozwijać swoje pasje. Piłka Nożna, mimo że jest sportem drużynowym i uczy pracy w grupie to bazuje na indywidualnych cechach zawodników przez co pozwala im rozwijać intelekt, umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność radzenia sobie ze stresem, koleżeństwo, samodzielność spostrzegawczość czy odwagę, a także poczucie własnej wartości, uczy przegrywać; a także co bardzo ważne wygrywać. Ponadto w młodzi piłkarze uczyli się samodyscypliny oraz zasad fair play i szacunku dla przeciwnika. Dzięki piłce nożnej uda się nam nie tylko wychować piłkarzy, ale także ludzi, którzy będą stanowić także o naszej przyszłości - bowiem beneficjenci rozwiną się pod wieloma względami.


Program "Klub" 2016 - zadanie dofinansowane z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystki. Kwota dofinansowania: 15 tys. zł

Zadanie polega na bezpośrednim wsparciu sportowych środowisk lokalnych, których filarem funkcjonowania jest klub sportowy, definiowany jako centrum aktywności fizycznej oraz miejsce identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Szkoła i klub to dwa kluczowe miejsca kształtujące sportowo dzieci i młodzież. Dlatego istotne jest dotarcie z propozycjami do środowisk, które mają bezpośredni wpływ na funkcjonowanie tych obszarów.

Głównymi celami programu są:
1) upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
2) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,
3) wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,
4) inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,
5) optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Organizacja Mikołajkowego Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt - zadanie dofinansowane z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystki w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci. Kwota dofinansowania 30 tys. zł.

Głównymi celami programu są:
1) Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2) Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3) Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia.
4) Dokonanie zmiany modelu zachowań społecznych wobec aktywności fizycznej.

Poprzez udział w różnorodnych zadaniach o charakterze sportowym bezpośredni beneficjenci i adresaci programu będą mieli szereg możliwości nabycia umiejętności społecznych i interpersonalnych, co niewątpliwie może wpływać także na zwiększenie efektywności przyswajania innych przedmiotów stanowiących edukacyjną podstawę programową.